Zespół

Od prawej:

Marta i Szymon Bigusowie

Łukasz Bolda

Adrian Klawikowski